Page 8 - Alpen-Adria_Journal_2021-2022
P. 8

© Bojan Wakounig                             POVEZUJEMO AVSTRIJSKO KOROŠKO S SLOVENIJO


                                Ste že obiskali slovenske znamenitosti na avstrijskem Koroškem?
                           © Kärnten Werbung, Fotograf: Franz Gerdl Slovenci z večjim zanimanjem obiščemo svoje rojake Slovence, kjer
                                Veste, da tu živimo koroški Slovenci, s katerimi lahko komunicirate
                               v slovenskem jeziku?
                               Kje najdete informacije o avstrijski Koroški v slovenskem jeziku?                             govorimo slovensko. Možnosti preživljanja izletov, enodnevnih obis-
                             kov, poletnega plavalnega ali smučarskega dopusta so v slovenskogo-
                             vorečem okolju avstrijske Koroške neprecenljive!
                             Spoznavajmo koroške Slovence! Bodimo POVEZANI!

                             Poznate slovenska imena znanih krajev na avstrijskem Koroškem? Kje so
                             Baško, Klopinjsko, Hodiško jezero, Jedvovca, Beljak, Borovlje in Mokrine?
                           © Kärnten Werbung, Fotograf: Daniel Zupanc rimo informacije o avstrijski Koroški v slovenščini:
                             Za vas smo odprli portale, kjer zelo uspešno in na atraktiven način ši-


                                Facebook stran Avstrijska Koroška:
                               www.facebook.com/avstrijskaKoroska
                                spletna stran Avstrijska Koroška:
                               avstrijskakoroska.wixsite.com/website
                                nstagram Avstrijska Koroška:
                               I
                               www.instagram.com/avstrijska_koroska
                               YouTube Avstrijska Koroška: Avstrijska Koroška
                           © Kärnten Werbung, Fotograf: Johannes Puch  Avstrijsko Koroško spoznavajmo v slovenščini  Slo»Kor.tur
                               vse pod imenom Avstrijska Koroška in v slovenskem jeziku                             z zanimivimi kraji, slovenskimi gostilnami,
                             koroško kulinariko, prenočišči, kmečkim
                             turizmom, obrtniki, društvi, šolami,
                             cerkvami, itd...
                                                Katarina Wakounig-Pajnič
                                                M: Katarina@centropa.at
                                                  T: +43 699 126 05 124
                                          Prebeljska cesta / Preliebler Straße 21
                                           9071 Kotmara vas / Köttmannsdorf      6   Kärnten                                             www.centropa.at
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13