Page 8 - Alpen-Adria_Journal_2020-2021
P. 8

© Bojan Wakounig                                   © Kärnten Werbung, Fotograf: Franz Gerdl
       © Kärnten Werbung, Fotograf: Daniel Zupanc                      © Kärnten Werbung, Fotograf: Johannes Puch


                       POVEZUJEMO AVSTRIJSKO KOROŠKO S SLOVENIJO        Ste že obiskali slovenske znamenitosti na avstrijskem Koroškem? Gospa Sveta? Knežji kamen?
        Veste, da tu živimo koroški Slovenci, s katerimi lahko komunicirate v slovenskem jeziku?
        Kje najdete informacije o avstrijski Koroški v slovenskem jeziku?


      Slovenci z večjim zanimanjem obiščemo svoje rojake Slovence, kjer govorimo slovensko. Možnosti preživljanja izletov,
      enodnevnih obiskov, poletnega plavalnega ali smučarskega dopusta so v slovenskogovorečem okolju avstrijske Koroške
      neprecenljive! Spoznavajmo koroške Slovence! Bodimo POVEZANI!


      Uporabljate slovenska imena znanih krajev na avstrijskem Koroškem – kje so Baško, Klopinjsko, Hodiško jezero, Jedvovca,
      Beljak, Borovlje in Mokrine? Pomen slovenskega jezika in slovenskih imen na avstrijskem Koroškem je velik.


      Za vas smo odprli portale, kjer zelo uspešno in na atraktiven način širimo informacije o avstrijski Koroški v slovenščini:
        Facebook stran Avstrijska Koroška: www.facebook.com/avstrijskaKoroska
        spletna stran Avstrijska Koroška: avstrijskakoroska.wixsite.com/website
        Instagram Avstrijska Koroška: www.instagram.com/avstrijska_koroska
        YouTube Avstrijska Koroška: Avstrijska Koroška      vse pod imenom Avstrijska Koroška in v slovenskem jeziku


      Avstrijsko Koroško spoznavajmo v slovenščini z zanimivimi kraji, slovenskimi gostilnami, koroško kulinariko, prenočišči,
      kmečkim turizmom, obrtniki, društvi, zbori, šolami, ustanovami, cerkvami.


       Slo»Kor.tur • Katarina Wakounig-Pajnič • M: KatarinaPajnic@yahoo.co.uk • T: +43 699 126 05 124
              Prebeljska cesta/Preliebler Straße 21 •  9071 Kotmara vas/Köttmannsdorf
      6   Kärnten                                             www.centropa.at
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13